ممکن است بهترین شیوه برای قانع کردن مشتریان در جهت طراحی مجدد وب سایت، برنامه ریزی برای برگزاری جلسه های شخصی باشد. مثلا یک دعوت دوستانه ، وقتی صحبت وب سایت به میان آمد ، می توانید به آنها این موضوع را بگوئید که واقعا باوردارید این کار ( طراحی مجدد وب سایت) به سود آنها خواهد بود .

مزایای طراحی مجدد را برایشان لیست کنید، به آنها بگوئید که :

  • می توانند پولشان را پس انداز کنند و از cms های رایگان و ارزانتر ستفاده کنند.
  • می توانند قالب وب سایت، برای ارائه نسخه موبایل و ابزار های هوشمند دیگر را اجرا و پیاده سازی کنند.
  • می توانند از تکنولورژی های جدید، امکانات جدید و از J query ها در سایت استفاده کنند.
  • می توانند با استفاده از شبکه های اجتماعی به افزایش آگاهی عمومی در مورد برند خود بپردازند.

البته ، موارد این لیست میتواند خیلی بیشتر از اینها باشد. در واقع این یک ایده برای تحریک اشتهای مشتریان برای دانستن این نکته که “از چه چیز هایی در دنیای امروز عقب افتاده اند” است. برای این که بیشتر آنها را قانع کنید می توانید از نمونه کارهایی که اخیرا انجام دادید، استفاده کنید. امکان به خصوص و قالب هایی که فکر می کنید برای آنهامی توانید سودمند باشد را شرح دهید .توضیح دهید که چگونه مشتریان دیگر شما هم از تکنولورژی ها ی جدید و به روز استفاده می کنند و چه گونه این موضوع به گسترش کار آنها کمک می کند.

بودجه مالی آنها را همیشه در نظر بگیرید.

مشتری شاید برای شنیدن آخرین تکنولورژی ها و پیشنهادهای خوب شما، هیجان زده باشند اما نحوه ارائه این پیشنهادات به مشتری در پذیرش و رد آن بسیار اهمیت داردو مهم تر از آن، برای مشتری، هزینه اجرای این پروژه پیشنهادی است.

یکی از راه های ارائه قیمت پیشنهادی این است که بتوانید آنها را قانع کنید که ایده طراحی مجدد، در قالب یک سرمایه گذاری مجدد در کار، قلمداد می شود. این سرمایه گذاری، درباره ایجاد ظاهر گرافیکی فانتری و جدید برای وب سایت نیست بلکه کارایی و چگونگی افزایش بالقوه فروش و آسانتر کردن زندگی خواهد بود.

مخصوصا برای مشتریانی که فکر می کنید برای پیشنهاد طراحی مجدد وب سایت آمادگی دارند( چه انهایی که خودشان این کار را انجام دهند یا به شما واگذار کنند) بهترین روش برای متقاعد کردن آنها،ایده صرف جوئی در هزینه و استفاده cms های آماده است که هزینه کمتری دارند. این موضوع در مورد افرادی که بعد از یکسال می خواهند طراحی مجدد داشته باشند صدق نمی کند بلکه برای مشتریانی کاربرد دارد که بعد از ۵ سال یا بیشتر قصد طراحی مجدد وب سایت خود را دارند.

بیشتر مشتریانی که با شما در ارتباط هستند از هزینه طراحی مجدد وب سایت می پرسند پس چه بهتر است در صورتی که از قبل وب سایت را مورد بررسی قرار دادید پیش نویسی از پیشنهاد های احتمالی و شکل تقریبی آن با خود داشته باشید تا در صورت لزوم و با توجه به نیاز های مشتری آن را ارائه کنید.

نتیجه گیری

در صورت داشتن وقت آزاد به نمونه کارهای قدیمی خود نگاهی بیاندازید و در مورد کارهای قبلی خود تحقیق و مطالعه کنید و از بین مشتریانی که طراحی مجدد برای آنها نیز سودمند است چند نفری را انتخاب کنید . بررسی کنید که چه کارها و امکانات جدیدی می توانید به وب سایت آنها اضافه کنیدو طرح یک جلسه را در این رابطه با مشتریانتان بریزید.

بعد از ایجاد روابط بر پایه اعتماد بین طرفین، زمان مناسب است برای اینکه مشتریان، به صحبت های صادقانه شما در مورد پیشنهاد طراحی مجدد گوش کنند. در مورد صحبت هایی که می کنید مطمئن باشید و قول های بیهوده ندهید . بعد متوجه خواهید شد کارهای بسیار زیادی در لیست کاریتان قرار گرفته است و نمی دانید چگونه برای آنها برنامه ریزی کنید که این یک موضوع خوب برای مطالب بعدی خواهد بود.

شما برای متقاعد کردن مشتریان برای طراحی مجدد چه می کنید. تجارب خودتون را می تونید با ما در میان بگذارید.