قانون Fitt میگوید که جایی که شما برای شروع جستجو در سایت انتخاب میکنید به اندازه بزرگی منو بستگی دارد. هر چه منو بزرگتر باشد جذابیت بصری آن به همان اندازه بیشتر می شود البته تا زمانیکه اندازه آن از حد معمول بزرگتر نباشد که در اینصورت به همان نسبت اثر آن کم میشود. این قانون همچنین این واقعیت را که شما هیچ وقت نمی توانید مشخص کنید که کاربر دقیقا پیمایش خود را از کجا شروع میکند را نیز پوشش میدهد اما اکثرا حرکت اولیه آنها بستگی به اندازه منو در صفحه دارد.

نسبت طلایی :

نسبت طلایی برای مدت زمان بسیار زیادی در اطراف ما وجود داشته شما میتوانید نمونه های بسیار زیادی از آنرا در طبیعت اطراف خود پیدا کنید. حتی آن را می توانید در آثار هنری مشهوری مثل مونالیزا بیابید. نسسبت طلایی تعیین کننده بهترین و زیباترین ترکیب میان نواحی مختلف طرح می باشد که ما آنرا امروزه در طراحی های مدرن وب سایت می بینیم. فرض کنید شما یک وب سایت با عرض ۱۰۲۴px دارید اگر عرض وب سایت را بر ۱٫۶ تقسیم کنیم مقدار ۶۴۰px بدست می آید که منطقه قرار گرفتن Content یا محتوای سایت میباشد.حال اگر ۶۴۰ را از ۱۰۲۴ کسر کنیم مقدار ۳۸۴ را داریم که عرض ایده آل برای نوار کناری با استفاده از قانون طلایی می باشد.

grids - webtarget.ir

در زیر یک نمونه از وب سایت که ساختار پایه آن بر اساس نسبت طلایی است را میبینیم . همانطور که میبینید قانون نسبت طلایی تنها برای مشخص کردن نوار کناری بکار نمی رود بلکه آنرا می توان برای تعیین کردن محل قرار گرفتن محتوای وب سایت نیز بکار برد ،منطقه آبی رنگ در زیر منطقه محتوای اصلی است که در آن منوی اصلی نیز گنجانده شده و همچنین تبلیغات کوچکی در پایین صفحه ،در منطقه نارنجی هم که بخش های ثانویه از وب سایت در آن قرار دارد می توانیم آیکون های شبکه های اجتماعی و فروشگاه و غیره را ببینیم.

grids - webtarget.ir

وب سایت تلفن همراه آمریکا نیز بر پایه نسبت طلایی طراحی شده توجه داشته باشید به چگونگی قرار گرفتن تلفن ها در راستای این نسبت و همچنین این نکته را در نظر داشته باشید که چطور با شکستن این نسبت (قرار دادن چهار باکس در پایین صفحه) هنوز میتوان طرحی منسجم و هم تراز با دیگر عناصر داشت.

grids - webtarget.ir

نتیجه :

ممکن است طراحی در ۵۰ سال گذشته از نظر سبک تغییراتی داشته باشد اما اصول اساسی آن هنوز هم پا بر جاست . نسبت طلایی ،Fitt ،قانون هیک و قانون یک سوم هنوز هم بطور گسترده مورد استفاده قرار میگیرند .این روش ها بر اساس نسبت های ریاضی بدست آمده اند و هنوز هم بهترین دستورالعمل برای بدست آوردن بهترین نتایج در هنرهای بصری می باشند سبکهای جدید اغلب بر اصول بدست آمده در صدها سال پیش می باشند آیا شما هم در طرح های خود از این قوانین پیروی میکنید یا به ابزارهای مدرن مثل سیستم grid و قالبهای آماده بسنده میکنید؟